Прецизно земеделие

Кубота България предлага машини или услуги в областта на прецизното земеделие. Всички трактори на Кубота могат да бъдат оборудвани с автопилот, навигационен дисплей, антена, модул за RTK сигнал и ISOBUS окабеляване. Прикачният инвентар Кубота, произведен от дъщерната фирма на Кубота – Квернеланд е водещ в областта на прецизното земеделие В областта на услугите за прецизно земеделие Кубота България си партнира с фирма Агро Гигант , която предлага пълният набор от услуги за прецизно земеделие.

Агро Гигант ООД

Агро Гигант е компания предлагаща широка гама услуги свързани с прецизно земеделие на българските стопанства. Фирмата разполага с офис в град Стара Загора и може да изпрати търговски представители  във всички градове на територията на Република България.
Стремежът на Агро Гигант е да подпомогне едно по ефективно земеделие чрез авангардни технологии и иновативни процеси.

Услуги за прецизно земеделие

Интуицията и късметът означават все по-малко, когато технологията навлиза и ви позволява да вземате решения, основаващи се на данни.
Най-лесният начин да разберем прецизността в земеделието е да мислим за нея като за всичко, което прави практиката на полето по-точна и контролирана. Ключов компонент на този подход за управление на земеделието е използването на информационни технологии и широк спектър от елементи като: GPS системи за контрол, сензори, безпилотни летателни апарати, механично вземане на проби от почвата, автоматизиран хардуер, телематика и софтуер.


Заснемане с Дрон и изготвяне на карти за прецизно пръскане или торене

Инспекция на посевите чрез заснемане с дрон

Предлагаме Ви заснемане на Вашите стопанства от високо прецизен дрон с мултиспектрална система за изображения.

Получавате данни за позициониране в реално време, осигуряващи точни измервания на ниво сантиметър.

Анализираме и визуализираме средата с лесен за използване софтуер за картографиране, трансформиращ сценариите от реалния свят в цифрови активи.

Залагаме на мощно оборудване и интегрирана система за управление на земеделието.

Осигуряваме Ви интелигентно събиране и анализ на данни, приложими за планиране на полето, инспекция на реколтата и контрол на насекоми и вредители.

Предоставяме Ви по-удобни и ефективни опции за намаляване на експлоатационните разходи, подобряване качеството на реколтата и увеличаване на добива.

Навигация

Навигационната система ССС power предлага решения с висока производителност на земеделските производители. Заложеният в нея софтуер е надежден и предлага различни начини на работа. Системата е напълно съвместима с над 800 модела земеделски машини и инвентар. Разполага с ISOBUS, променлива норма, секционен контрол, точност до 2 см.

CCC power 10″ навигационна система с електромотор

Навигационната система ССС power предлага решения с висока производителност на земеделските производители. Разполага с RTK точност до 2 см, секционен контрол, променлива норма и автоматични обратни завои. Благодарение на изпитания електромор, демонтажа на системата е изключително лесно, а преместването на цялата система отнема по – малко от 30 минути. При този вариант с една навигационна система, може да управлявате различни типове машини в земеделското си стопанство.

CCC power 10″ навигационна система с цял волан

Навигационната система ССС power предлага решения с висока производителност на земеделските производители. Разполага с RTK точност до 2 см, секционен контрол, променлива норма и автоматични обратни завои. Благодарение на новото поколение автопилот се постига минимална скорост от 0,18 km/h. Силата на волана е 6.8Nm, което от своя страна прави използването на системата актуално във всички сектори на земеделието.

CCC power 10″ терминал

Навигационната система ССС power предлага решения с висока производителност на земеделските производители. Заложеният в нея софтуер е надежден и предлага различни начини на работа. Системата е напълно съвместима с над 800 модела земеделски машини и инвентар. Предлага се във варианти с ISOBUS, секционен контрол, променлива норма, GSP антена или с точност до 2см.

 

Агрономически услуги за прeцизно земеделие

Агрохимичен анализ на почви:

 • Киселинност на почвата (pH )
 • Минерален азот (NO3-N иNH3-N)
 • Съдържание на органично вещество (хумус)
 • CEC (Катионен обмен)
 • Микроелементи- Калий (K),Калций (Ca), Магнезий (Mg), Натрий (Na), Желязо (Fe), Мед (Cu), Цинк (Zn), Манган (Mn), Бор (B), Молибден (Mo), Сяра (S) и Хлор (Cl), Фосфор (P2O5)
 • Органичен състав (% – пясък, % – глина, % – тиня)

Изготвяне на препоръки и схеми за торене

 • Цялостен агрохимичен анализ на почвите
 • Отчитане на резултатите от почвените анализи
 • Изготвяне на препоръки за торене в пълно съответствие с характеристиките на локалните почвени типове и отглежданата културата
 • Изграждане на подробна почвена карта с основните почвени показатели
 • Контролирано от специалист наторяване, проследяване и отглеждане на културите.

Почвени проби и анализиране на получените данни

Почвени проби

Целта ни е да сме максимално полезни на нашите клиенти, предлагайки услуги за автоматизирано събиране на почвени проби на дълбочина 0-30 cm.  С около 225 пръчки и 15 почвени проби на час Ви осигуряваме бързина и ефективност.

Комбинирайки тази услуга с GPS система за навигация регистрираме точно от къде са взети пробите и ви помагаме да планирате специфично за стопанството управление на торовете.

Клиентите ни могат да направят избор между следните две услуги :

 • Почвен анализ без прецизна карта за торене, където на база направените проби се създава осреднена стойност на торене и торачката се настройва ръчно спрямо нея.
 • Взимане на голямо количество проби от терена и на база на тях разработване прецизна карта за торене. Тази карта се залага в GPS навигация и така автоматично се коригира торенето спрямо нуждите на терена.

Притежавайки и комбинирайки един определен набор от почвени тематични карти за вашето стопанство, базирани на подробни почвени проучвания, ще можете да управлявате процесите в стопанство си с максимална прецизност и ефективност, редуцирайки загубите и запазвайки ниска себестойност на продукцията си.

ИНОВАЦИИ

Метеорологични станции

Предлагаме метеорологични станции на немски производител, които могат да направят микропрогноза в радиус до 10 км, осигурявайки ви личен и надежден метеоролог. Прецизната прогноза на времето осигурява по-добра база за планиране и по-точни изследвания на полето, а спестява време, гориво и ресурси.
 

Капани за вредители

Предлагаме ви самостоятелни капани за вредители, които могат да се комбинират с метеорологични станции. Можете да разчитате на данни в реално време, автоматично разпознаване на вредителите, автоматично преброяване и анализ.
 

Воден мениджмънт

Водният мениджмънт представлява автоматизиран начин за напояване на вашата култура без да се налага присъствието ви на полето. Свързва се с вашата напоителна система и ви осигурява контрол върху процеса от всяка една точка.