Уведомление за поверителност за ползватели на уебсайт www.kubota-bg.com

Последно актуализирано: 01.02.2019 г.

За „КББГ“ ЕООД („Дружеството, „ние“ или „нас“) сигурността на личните Ви данни и неприкосновеността на личния Ви живот са основен приоритет. С настоящото уведомление за поверителност целим да Ви информираме какви лични данни събираме на регистрираните и нерегистрирани потребители на уебсайта www.kubota-bg.com („уебсайта“ или „платформата“), защо ги събираме, с кого споделяме тази информация и какви са Вашите права във връзка с обработката на Вашите данни.

Молим да прочетете внимателно това уведомление, защото то дава важна информация как и защо използваме данните получени от Вас, когато посещавате нашия уебсайт.

1. Данни за нас

„КББГ ЕООД, с адрес на регистрация: София, жк. Лозенец , ул. Червена стена 46, представлявана от Мария Прохаска с номер по ЗДДС: BG202044759 и ЕИК: 202044759. Съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД), ние действаме като Администратор на лични данни, когато събираме, съхраняваме и използваме данни, получени от посетителите и регистрираните потребители на платформата, администрирана от нас www.kubota-bg.com .

2. Какви данни събираме?

 Нерегистрирани потребители: Когато посещавате уебсайта ни, ние получаваме автоматично определени данни, които не Ви идентифицират пряко, включително:

• IP адрес на устройството, от което достъпвате уебсайта;

• Браузър, езикови настройки, типа на крайното устройство и операционната система;

• Статистически данни за посетените страници на уебсайта;

• Референции за препращащия сайт;

• Брой кликове, дата и час;

• Данни, получени от сесийни и функционални бисквитки съгласно политиката ни за бисквитки (виж по-долу)

–   Регистрирани потребители: за потребителите, които са избрали да се регистрират на платформата за да получават конкретна оферта или посещение от наш търговец от www.kubota-bg.com , ние събираме име, телефон, област и електронна поща.

запитване: за потребители, които са изпратили запитване през формуляра за контакт, събираме и съхраняваме съдържание на съобщенията и водената кореспонденция.

3. Цели и основание за обработка

На основание нашия легитимен интерес като собственик на уебсайта, ние събираме посочените по-горе данни от посетителите с цел:

•  възможност на посетителите да поискат оферта за предлаганите от нас стоки

•  възможност на посетителите да поискат посещение от наш търговец

•  измерване и статистически анализ на посещаемостта, ефективността на информацията и ползваемостта на уебсайта;

• развитие и повишаване на качеството на услугите, предоставени чрез платформата.

В случай че сте ни изпратили запитване през електронна поща, ние ще използваме данните ви, за да отговорим на вашето запитване на основание нашия легитимен интерес чрез изпращане на оферта или посещение от наш търговец.

4. Ако не ни предоставите данните, които изискваме?

Предоставянето на посочената по-горе информация е доброволно и зависи изцяло от Вас. Отказът Ви да предоставите необходимата информация за регистрирането Ви като потребител или изпращането на съобщение ще ни попречи да отговорим на запитването Ви.

5. С кого споделяме данни?

„КББГ“ ЕООД пази поверителността на Вашата лична информация и не разкрива Ваши лични данни на трети лица, освен с Ваше съгласие и в допустимите от закона случаи. При гарантирани мерки за защита и сигурност, разкриване е възможно с други дружества част от корпоративната ни група. В този случай използваните от нас доставчици на услуги са длъжни да спазват стриктно договорните си задължения с нас и действащото законодателство за защита на личните данни, включително като вземат необходимите мерки за защита поверителността на Вашата лична информация.

„Бисквитки“ и интернет тагове

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с проучването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, вашия доставчик на интернет услуги, операционната ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра ви. Бисквитките не увреждат компютъра ви. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Бихме искали да ви информираме обаче, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра ви. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.

Google Analytics

„Google Analytics“ е услуга, предлагана от корпорацията Google Inc., чрез която се изготвя подробна статистика относно трафика на даден уебсайт и източниците на трафик и се измерват нивата на превръщане на потребителите в клиенти (conversion) и продажбите. „Google Analytics“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра ви, за да се анализира как потребителите ползват уебсайта ни.

Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на уебсайта ни, изготвяне на справки относно активността на уебсайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ.

Използваме бисквитки на Google Analytics, за да получаваме цялостна представа за навиците и обема на посетителите и да помогнем за подобряването на общото изживяване на нашия уеб сайт. Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки във Вашия браузър. Освен това можете да предотвратите събирането и използването на данни от Google (бисквитки и IP адрес), като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна на адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg#. Можете да деактивирате използването на Google Analytics, като използвате връзката деактивиране на Google Analytics. Тази връзка създава бисквитка за отказ, която предотвратява по-нататъшното обработване на Вашите данни. За повече информация относно бисквитките на Google Analytics, моля, вижте помощните страници и политиката за поверителност на Google:

Google’s Privacy Policy

Google Analytics Help pages

Google може да предава тази информация на трети лица, в случай че има законово задължение или, ако трето лице обработва данни от името на Google. Google в никакъв случай няма да съчетава или свързва IP адреса ви с други данни, съхранявани от Google.

С ползването на уебсайта ни вие се съгласявате с обработването на всякакви лични данни, които Google ще събере за Вас по начина или за целите, посочени по-горе.

Социални мрежи

Уеб сайтът разрешава бисквитки на социални мрежи на трети страни (напр. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). Това позволява на потребителя да споделя съдържание от уеб сайта в социални мрежи. Тези трети страни могат да използват бисквитки за свои собствени цели. www.kubota-bg.com няма влияние върху начина, по който тези социални мрежи използват Вашите данни. За повече информация относно бисквитките, зададени от социалните мрежи, моля, направете справка с техните собствени политики за поверителност и за бисквитките.

Рекламни бисквитки

Рекламните бисквитки ще запомнят предпочитанията Ви за продукти и страници, и че по принцип сте посетили уеб сайта. Стремим се да Ви предоставяме реклами, които са подходящи за Вас и според Вашите интереси в други онлайн платформи, ако има такива, въз основа на Вашите посещения и поведение при сърфиране на нашия уеб сайт и други уеб сайтове на трети страни. Въз основа на тези интереси разработваме сегментиран профил и след това адаптираме съдържанието и рекламите на нашия уеб сайт за различни групи клиенти. Трети страни, които задават бисквитки чрез уеб сайта ни, по този начин също могат да се опитат да разберат какви са Вашите интереси и тази информация може да бъде използвана и за представяне на съдържание или реклами, които е по-вероятно да Ви интересуват на други уеб сайтове, различни от този на www.kubota-bg.com .  В този случай информацията за Вашето текущо посещение на уеб сайта може да бъде съчетана с информация от предишни посещения на други уеб сайтове, различни от нашите. Тези рекламни бисквитки се използват и за ограничаване на броя пъти, който виждате дадена реклама, както и за измерване на ефективността на рекламите.

6. За какъв срок съхраняваме данните?

Ние съхраняваме Вашите лични данни не по-дълго от необходимото за постигане на конкретните цели, за които са били събрани, след което ги унищожаваме по сигурен начин. Данните Ви се съхраняват за следните срокове:

  • Данни от бисквитки – за периода на записване на съответната бисквитка
  • Данни за нерегистрирани посетители на уебсайта – до 1 година от посещението
  • Посетители, изпратили запитване – до 1 г., освен ако данните не се съхраняват на друго основание, например при сключен договор.

7. Мерки за сигурност

Данните Ви се съхраняват при технически и организационни мерки, които гарантират тяхната защита, включително използване на защитени сървъри в Европейския съюз, техническа, софтуерна и антивирусна защита, защити за комуникационните и компютърни мрежи, ограничен достъп до данните само до упълномощени и обучени служители, политика за защита на личните данни и процедури за сигурност, които регулярно преглеждаме и ревизираме при необходимост и др.

8. Какви са Вашите права?

Вие имате определени права във връзка с Вашите лични данни, включително:

•  Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас, както и информация, свързана с обработването.

•  Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас. Молим Ви винаги да ни уведомявате своевременно за всяка промяната във Вашите лични данни, за да ги поддържаме точни и актуални.

•  Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им, напр. ако е постигната целта, за която данните са събрани или обработването е било незаконосъобразно.

•  Възражение срещу обработка: в случаите, в които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка на основания, свързани с вашата конкретна ситуация. Имате право също да направите възражение, когато обработването е за целите на директния маркетинг или данните Ви се обработват за статистически цели.

•  Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас временно да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване.

•  Преносимост на данните: това право е ограничено до случаите, когато данните се обработват по автоматизиран начин и са ни предоставени от Вас на основание Вашето съгласие или за целите изпълнението на договор, като Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим съхраняваните в електронна форма Ваши данни на Вас или на трето лице.

•  Право на жалба Ако считате, че някое от правата Ви е било нарушено, имате право да подадете жалба до нас и/или до надзорния орган Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/.

9. Контакти

По въпроси, свързани с настоящото уведомление за поверителност или в случай, че желаете да упражните някое от правата си като субект на данни, можете да се свържете с нас на ел. поща: k.dimitrov@kubota-bg.com или на адрес: гр. София, бул. Ботевградско шосе 247.

При подаване на искания за упражняване на права като субект на данни, молим да попълнете и да ни изпратите този формуляр. При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи.

11. Промени в уведомлението

Ние можем да актуализираме това уведомление по всяко време, като Ви информираме своевременно за това на уебсайта.