ДИЛЪРСКА СРЕЩА на #KubotaBulgaria

Запитване за ОФЕРТА

Дилърите на Кубота България от цялата страна се събраха в Плевен, за да отчетат резултатите от миналата година и да набележат новите цели за 2024 година.

Запитване за ОФЕРТА