Тороразпръсквачки

KUBOTA предлага следните плугове:

Всички тороразпръсквачки се предлагат в пакет с услуги за прецизно земеделие – заснемане с дрон и изготвяне на карта за променлива норма. 

Модели DSC/DSM/DSM-W/DSX/DSX-W/DSX-W GEO

Тороразпръсквачки с работна ширина от 9 до 54 метра.
Тороразпръсквачките Kubota са групирани в три серии, включващи различни модели с различен капацитет на възможности:

  • Тороразпръсквачки DSC – модели с обем от 700, 900 и 1400 литра. Широчина на разпръскване от 9 до 18 метра. Хидравлично управление.
  • Тороразпръсквачки DSM и DSM-W – за средни по големина стопанства. Модели с обем от 1100, 1550 и 2000 литра. Широчина на разпръскване от 10 до 24 метра. Моделът тороразпръсквачка DSM-W е с електронна везна.
  • Най-големият модел тороразпръсквачки Кубота са от серията DSX. Те предлагат широчина на разпръскване от 12 до 54 метра. Гамата включва два модела с обем 1500 и 1875 литра, който може да се увеличи съответно до 3450 и 3900 литра. Моделите DSX-W и DSX-W GEO са с електронна везна, а моделът DSX-W GEO е подготвен за Геоспред и Геоконтрол.

GEOCONTROL ви помага да работите по-ефективно и избягването на припокриване води до спестяване на разходи от 5-10% за тора. Този лиценз е разделен на две части, Section Control (секшън контрол) и Variable Rate Control, които се предлагат от Кубота. ГЕОКОНТРОЛ (контрол на секции или секшън контрол) гарантира, че секциите на инвентара ще се включват и изключват автоматично. Това избягва нежелано припокриване и работа извън границата на полето. С лиценз за автоматично управление на секцията машината може да регулира началото и края на участъците сама. Това спестява време и увеличава удобството при шофиране.

Специализирани торачки от Кубота с работна ширина от 1 до 15м.

Моделите VS са с обем от 220л. до 1650 л. и с широко приложение за торене на спортни игрища, голф игрища, за разпръскване на пясък и сол, за лозя и др.

Отлично припокриване за максимална точност при внасяне на торове, пясък и др. с уникалният механизъм тип „махало“ за различните видове дейности.
Движението на махалото гарантира, че степента на разхвърляне е еднаква и от двете страни, което води до отлично припокриване.

Торачките VS се предлагат с ръчно, хидравлично или електронно управление от кабина на трактора с Varimeter PS-ED II.

Девет вида накрайници за различни приложения за разпръскване на тор, пясък, сол и др.

Стандартни накрайници с работна широчина от 9м до 15м и от 4м до 8м подходящи за по-малки ферми, паркове, спортни и голф игрища.

Накрайник от неръждаема стомана за разпръскване на сол и пясък през зимните месеци. Той се предлага в три размера с работен захват от 6м до 12м., 5м до 6м. и 2м до 4м.

Накрайник за едностранно разпръскване от 4м до 8м и от 2м до 6м.

Накрайник за разпръскване в лозя и овощни градини в редовете със захват от 2м до 8м и от 0,75м до 4,5 м.