Kubota и Topcon ще правят съвместни проучвания в областта на умното земеделие

Запитване за ОФЕРТА

Ще бъдат обединени технологиите и знанията, разработени от компаниите

Kubota Corporation, Topcon Corporation и Topcon Positioning Systems  подписаха споразумение за съвместни проучвания в областта на интелигентното селско стопанство. Компаниите ще работят заедно за нововъведения посредством съвместни проучвания в областта на смарт земеделието, обединявайки технологиите и знанията, разработени от всяка фирма.

Предистория и цели

Докато глобалното търсене на храна продължава да нараства, а недостигът на работна ръка и производствени обекти също остават повод за притеснение, в същото време има повишаващи се очаквания към умното селско стопанство, което цели да подобри ефективността и производителността на работа.

В продължение на много години Kubota осигурява продукти и услуги за селските стопани в целия свят, докато Topcon насърчава автоматизацията на селскостопанските дейности чрез автоматично кормилно управление, технологии за анализ на културите и решения DX. И двете фирми, всяка от които разполага със собствени технически познания, започват да работят съвместно, за да напреднат с научноизследователската и развойна дейност в смарт селското стопанство в широка гама области, включително събиране и управление на селскостопански данни чрез разнообразни датчици и решения за подобрения на производителността посредством автоматизация.

Компаниите ще се фокусират върху решения за събиране на агрономически данни, технологии за отглеждане на земеделски култури, управление на агропарк и технологии за автоматизация.

Запитване за ОФЕРТА