Европейски програми

Тракторите и прикачния инвентар с марка Kubota  се финансират по различни мeрки от Програмата за развитие на селските райони.

През европейския бюджетен период 2014-2020 г. над 200 машини Кубота получиха финансиране по мярка 4.1 и други мерки от програмата.

В новия период европейско финансиране 2021-2027 г. също са предвидени значителни средства за модернизиране на земеделските стопанства, за подпомагане на животновъдството, зеленчукопроизводството, овощарството и др.

Ако имате намерение  за кандидатстване по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 и 2021 – 2027г. както и други подмерки, не се колебайте да се свържете с нас. С удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси и ще Ви подпомогнем в процеса на кандидатстване.

За предстоящите приеми по различни подмерки отново се очаква да бъдат приотизирани инвестиции във високо технологични машини. Независимо дали се нуждаете от торачка, пръскачка, сеялка или друг тип инвентар, ние сме готови да предложим високо технологична техника която да задоволи всички изисквания които имате към нея.

Smart Spreader

ISOBUS терминал за управление на инвентар