Европейски програми

Тракторите и прикачния инвентар с марка Kubota  се финансират по различни мeрки от Програмата за развитие на селските райони.

През европейския бюджетен период 2014-2020 г. над 200 машини Кубота получиха финансиране по мярка 4.1 и други мерки от програмата.

В новия период европейско финансиране 2021-2027 г. също са предвидени значителни средства за модернизиране на земеделските стопанства, за подпомагане на животновъдството, зеленчукопроизводството, овощарството и др.

Скоро предстои отварянето на прием с възможност за финансиране на проекти:
“Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, част от “Национален план за възстановяване и устойчивост”, компонент „Устойчиво земеделие“. ♻
❗ Важно е да отбележим, че информацията за предстоящата процедура е предварителна и предстои допълнутелно обсъждане.
Индикативна дата на обявяване на процедурата 31.05.2023 г.
Цел на процедурата:
Предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.
💸 Общият бюджет, за реализация на проектите, ще бъде на стойност от 318 048 200, 30 лв.
💶 Минималният размер на допустимите разходи  – 30 000 лв. без ДДС
💶 Максималният размер на допустимите разходи  – 1 000 000 лв. без ДДС
Като процедурата ще предостави финансиране 5️0️%.
Допустимо за финанисаране ще бъде закупуването на:
– трактори
– прикачен инвентар
– навигационни системи , софтуер и др.
ISOBUS терминал за управление на инвентар

Ако имате намерение  за кандидатстване по  “Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ както и други подмерки от ПРСР 2021-2027, не се колебайте да се свържете с нас. С удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси и ще Ви подпомогнем в процеса на кандидатстване.

За предстоящите приеми по различни подмерки отново се очаква да бъдат приотизирани инвестиции във високо технологични машини. Независимо дали се нуждаете от торачка, пръскачка, сеялка или друг тип инвентар, ние сме готови да предложим високо технологична техника която да задоволи всички изисквания които имате към нея.

Smart Spreader