130 години Кубота

През 2020 г. Кубота празнува своята 130-годишнина. Искрено сме благодарни на всички наши клиенти и заинтересовани страни, които подкрепиха развитието и напредъка на компанията от нашето основаване. Нашата компания започва през 1890 г., когато Гонширо Кубота създава своя леярна. „Нашите продукти трябва да бъдат не само технически отлични, но и полезни за доброто на обществото.“ Това беше убеждението на нашия основател и това, което сме наследили. Това ни накара да създаваме различни продукти и услуги, които допринасят за обществото и живота на членовете му, като се справят с предизвикателствата в обществото, свързани с храната, водата и околната среда. Ние имаме и ще продължим да подкрепяме бъдещето на Земята и човечеството въз основа на изявлението на нашата марка „За Земята, За Живота“. Той подчертава подкрепата за проспериращия живот на хората, като същевременно защитава околната среда на тази красива земя.