Контакти

КББГ ООД

ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР И ОФИС

София 1517
Бул.“Ботевградско шосе“ 247
Тел. +359 2 8281302

 

Трактори: 0886288984

e-mail: kubota@kubota-bg.com

Комунална техника: 0889954781

e-mail: h.yosifov@kubota-bg.com

Прикачен инвентар: 0886305241

e-mail: s.ganev@kubota-bg.com

Сервиз: 0887480538

e-mail: m.donchev@kubota-bg.com 

Резервни части: 0885519800

e-mail: parts@kubota-bg.com

Маркетинг и реклама: 0884390798, 0889441773

e-mail: k.dimitrov@kubota-bg.com, s.semkov@kubota-bg.com