Финансиране

КУБОТА БЪЛГАРИЯ / КББГ ЕООД / разширява лизинговата си схема съвместно със Сожелиз за закупуването на нова земеделска техника, като включва и тракторите от М серия и прикачния инвентар Кубота.
Условията на промоционалната схема са:

• Лизинг до 36 месеца (за трактори М7 до 60 месеца)
• Възможност за авансово или разсрочено плащане на ДДС
• Първоначална вноска – мин. от 5% при авансово плащане на ДДС и мин. 15% при разсрочено ДДС
• Годишна лихва – 1 %
• Минимална остатъчна стойност

Гаранционният срок на машините се запазва – до 48 месеца или до 4000 моточаса, което от събитията настъпи първо.
Всички продукти от марката КУБОТА могат да бъдат закупени при тези условия. За повече информация относно кампанията, моля обърнете се към нашите търговски партньори в страната.

По конкретно условията на лизинга са:

Лизингова схема